Блесна Shimano Ocea Stinger Butterfly Pebble Stick

Модификации Ocea Pebble Stick
Модификация Длина, мм Цена
JT-908N (80 г) 125 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 001Shim-JT-908N-001 80001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 002Shim-JT-908N-002 80002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 003Shim-JT-908N-003 80003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 005Shim-JT-908N-005 80005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 006Shim-JT-908N-006 80006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 24TShim-JT-908N-24T 8024T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 36TShim-JT-908N-36T 8036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 44TShim-JT-908N-44T 8044T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 46TShim-JT-908N-46T 8046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 47TShim-JT-908N-47T 8047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-908N (80 г) 49TShim-JT-908N-49T 8049T
Нет на складе
JT-910N (100 г) 135 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 001Shim-JT-910N-001 100001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 002Shim-JT-910N-002 100002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 003Shim-JT-910N-003 100003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 004Shim-JT-910N-004 100004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 005Shim-JT-910N-005 100005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 006Shim-JT-910N-006 100006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 24TShim-JT-910N-24T 10024T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 36TShim-JT-910N-36T 10036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 44TShim-JT-910N-44T 10044T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 46TShim-JT-910N-46T 10046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 47TShim-JT-910N-47T 10047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-910N (100 г) 49TShim-JT-910N-49T 10049T
Нет на складе
JT-912N (120 г) 143 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 001Shim-JT-912N-001 120001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 002Shim-JT-912N-002 120002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 003Shim-JT-912N-003 120003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 004Shim-JT-912N-004 120004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 005Shim-JT-912N-005 120005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 006Shim-JT-912N-006 120006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 24TShim-JT-912N-24T 12024T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 36TShim-JT-912N-36T 12036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 44TShim-JT-912N-44T 12044T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 46TShim-JT-912N-46T 12046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 47TShim-JT-912N-47T 12047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-912N (120 г) 49TShim-JT-912N-49T 12049T
Нет на складе
JT-915N (150 г) 154 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 001Shim-JT-915N-001 150001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 002Shim-JT-915N-002 150002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 003Shim-JT-915N-003 150003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 004Shim-JT-915N-004 150004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 005Shim-JT-915N-005 150005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 006Shim-JT-915N-006 150006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 24TShim-JT-915N-24T 15024T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 36TShim-JT-915N-36T 15036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 44TShim-JT-915N-44T 15044T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 46TShim-JT-915N-46T 15046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 47TShim-JT-915N-47T 15047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-915N (150 г) 49TShim-JT-915N-49T 15049T
Нет на складе
JT-920N (200 г) 170 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 001Shim-JT-920N-001 200001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 002Shim-JT-920N-002 200002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 003Shim-JT-920N-003 200003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 004Shim-JT-920N-004 200004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 005Shim-JT-920N-005 200005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 006Shim-JT-920N-006 200006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 24TShim-JT-920N-24T 20024T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 36TShim-JT-920N-36T 20036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 44TShim-JT-920N-44T 20044T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 46TShim-JT-920N-46T 20046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 47TShim-JT-920N-47T 20047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-920N (200 г) 49TShim-JT-920N-49T 20049T
Нет на складе
JT-926N (260 г) 185 1496 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001Shim-JT-926N-001 260001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002Shim-JT-926N-002 260002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003Shim-JT-926N-003 260003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004Shim-JT-926N-004 260004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005Shim-JT-926N-005 260005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006Shim-JT-926N-006 260006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24TShim-JT-926N-24T 26024T
1496
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36TShim-JT-926N-36T 26036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 43T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 43TShim-JT-926N-43T 26043T
1496
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44TShim-JT-926N-44T 26044T
1496
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46TShim-JT-926N-46T 26046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47TShim-JT-926N-47T 26047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 48T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 48TShim-JT-926N-48T 26048T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49TShim-JT-926N-49T 26049T
1496
Нет на складе
JT-930N (300 г) 195 1678 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 001Shim-JT-930N-001 300001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 002Shim-JT-930N-002 300002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 003Shim-JT-930N-003 300003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 004Shim-JT-930N-004 300004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 005Shim-JT-930N-005 300005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 006Shim-JT-930N-006 300006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 24TShim-JT-930N-24T 30024T
1678
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 36TShim-JT-930N-36T 30036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 43T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 43TShim-JT-930N-43T 30043T
1678
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 44TShim-JT-930N-44T 30044T
1678
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 46TShim-JT-930N-46T 30046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 47TShim-JT-930N-47T 30047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 48T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 48TShim-JT-930N-48T 30048T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-930N (300 г) 49TShim-JT-930N-49T 30049T
Нет на складе
JT-935N (350 г) 205 Нет на складе
Наименование Вес, гЦвет Цена  
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 001 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 001Shim-JT-935N-001 350001
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 002 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 002Shim-JT-935N-002 350002
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 003 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 003Shim-JT-935N-003 350003
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 004 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 004Shim-JT-935N-004 350004
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 005 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 005Shim-JT-935N-005 350005
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 006 Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 006Shim-JT-935N-006 350006
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 24T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 24TShim-JT-935N-24T 35024T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 36T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 36TShim-JT-935N-36T 35036T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 43T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 43TShim-JT-935N-43T 35043T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 44T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 44TShim-JT-935N-44T 35044T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 46T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 46TShim-JT-935N-46T 35046T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 47T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 47TShim-JT-935N-47T 35047T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 48T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 48TShim-JT-935N-48T 35048T
Нет на складе
Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-926N (260 г) 49T Блесна Shimano Ocea Pebble Stick JT-935N (350 г) 49TShim-JT-935N-49T 35049T
Нет на складе

Блесна Shimano Ocea Stinger Butterfly Pebble Stick

Отзывы Добавлять отзывы могут только .

Отзывов пока нет.

Обзоры Добавить обзоры снастей могут только

Обзоров пока нет.

Видео Добавить видеообзоры могут только

Видео пока нет.

Вопросы Задавать вопросы могут только .

Вопросов пока нет.

Комментарии (0)

Комментариев пока нет.

Добавлять комментарии могут только .

Наш рыболовный интернет магазин рыболовных товаров рекомендует